POISTENIE

Neoddeliteľnou súčasťou nášho života je poistenie. Či už kupujete nehnuteľnosť alebo plánujete cestovať.

Vieme Vám poistenie sprostredkovať za cenu rovnakú alebo lepšiu ako v poisťovni. Poistné platíte priamo na účet zvolenej poisťovne. Nasledujúci rok Vás upozorníme, ak sa na trhu objaví výhodnejšia ponuka. Pokrývame všetky poisťovne a sme zaručene nestranní pri ich prezentácii. Typy poistení:  

  • poistenie majetku - nehnuteľností,
  • povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie,
  • cestovné poistenie,
  • poistenie zodpovednosti za škodu,
  • poistenie podnikateľov.