OSOBNÝ REAL ESTATE

Osobný alebo tiež súkromný real estate je služba určená pre klientov, ktorí majú záujem o viac ako bežné alebo priemerne poskytované realitné služby. Ide o službu s individuálnym prístupom ku každému klientovi so záujmom o čo najlepšie pochopenie jeho osobitých potrieb a požiadaviek tak aby sa klient počas celého procesu ničoho neobával a celý realitný obchod bol pre neho príjemnou skúsenosťou. 

Osobný real estate pozostáva hlavne zo služieb:

  • kúpa a predaj nehnuteľností
  • nájom a prenájom nehnuteľností
  • investovanie do nehnuteľností
  • dražby nehnuteľností
  • poradenstvo v oblasti nehnuteľností